Архив рубрики: Հայոց լեզւ

Առաջադրանքներ…

Նախադասությունը   դասավորել այնպես որ ստացվեն տեքստեր

 

Ա. Քեոփսի բուրգը՝աշխարհի յոթ հրաշալիքներից մեկը ,գտնվում է Կահիրե քաղաքից ոչ հերու՝Գիզայում:

Բ. Հին եգիպտացիները  այն կառուցել են մեզանից մոտ հիսուն դար առաջ:

Գ. Այս ամենամեծ բուրգի պեղումներից մեկի ժամանակ՝       հազար ինը հարյուր հիսունչորս թվականին,հայտնաբերվեց մի փակվաց դահլիճ:

Դ. Կառուցման համար օգտագործվել ե երկու միլիոն երեք հարյուր հիսունչորս յուրաքանչյուր միջին քաշը

Ե. Դահլիճում բազմազան ոսկեձույլ գանձերի հետ գտան նաև մի քանի առագաստանավեր,որոնցով հանդերձյալ կյանքում  փարավոնը իբր պետք է նավարկեր Նեղոսով:

 

1.Մի ժամանակ Վանա լճում հինգ կղզի կար՝Լիմ,կտուց,Աղթամար,Արծկե,Արտեր:

2. Ամենամեծ Լիմն եր,ամենափոքրը ՝Արտերը:

Արաջադրանքներ (27էջ10.11.13)( 31էջ 14 15 16)

Վարժություն 10: Արտագրե՛ք՝  կետերի փոխարեն ըստ անհրաժեշտության գրելով օ կամ ո:

Կեսօր ,ազգօգուտ,օրեցօր,ամանօրյա,ամենօրյա,միօրինակ,այսօր,անօթ,անողնաշար, անորակ,անօգնական,գիշերօթիկ,հօգուտ,անօթևան,անօրեն,ապօրինի,,սառնորակ,արծաթազօծ,բնօրրան,հնօրյա,գիշերուզօր,ոսկեզօծ,թիկնօթոծ,հանապօրդ,հանապազօրյա,հանրօգուտ,հնաոճ,միջօրե,վաղօրոք,տնօրեն,օրօրել:

Վարժություն 11: Արտագրե՛ք՝ կետերիփոխարենըստանհրաժեշտությանգրելով Ը:

Հատընտիր,ակնբախ,համընկնել,ակնդետ,ամենաընտիր,հյուրընկալ,,այլընտրանք,անակնկալ,անընդհատ,անընդունելի,անընդունակ,անստգյուտ,առընթեր,ակնթարթ,առնչվել,արագընթաց,գահընկեց,գիրկնդախառն,գույնզգույն,դասընթաց,մերթնդմերթ,դասընկեր,երկընտրանք,նախընտրել,ինքնստինքյան,լուսնկա,խոչնդոտ,կորնթարդ,համընդհանուր,համընթաց,ձեռնտու,մեկընդմիշտ,մթնկա,որոտընդոստ,սրընթաց,ունկնդիր,օրըստօրե:

Վարժություն 13:Արտագրե՛ք՝ կետերիփոխարենըստանհրաժեշտությանգրելով յո,իո,եո:

Միլիոն,ամբիոն,հետյոտն,ամյոբա,ակորդեոն,ավիացիոն,արդյոք,սրիլիոն,աքսիոմ,Բյուզանդիան,բրաբիոն,գիլյոտին,սենսացիոն,պանթեոն,էքսկուրսիան,թեորեմ,ինդուկցիոն,լեգիոն,կոալիցիոն,մարմարյոն,միլիոնավոր,մուլտիպլիկացիոն,շամպինյոն,չեմպյոն,պանսիոնատ,ռադիոցանց,քամելեոն,օրյորդ:

Վարժություն 14:Արտագրե՛ք՝ կետերիփոխարենըստանհրաժեշտությանգրելով յա,իա,եա:

Անցյալ,հեքիաթ,ալելույա,եղյամ,Ամալյա,ակացիա,Անանյա,առօրյա,Արաքսյա,կրիա,բամիա,Բենիամին,Բունիաթյան,դաստիարակ,Եղիա,սեանս,Երեմիա,կղզյակ,Երմոնիա,էքսկուրսիա,իդեալ,լյարդ,խավիար,Կիլիկիա,Մարիամ,Ազարիա,միլիարդ,միմյանց,մումյա,Սիսիա,Սուքիաս,Վայրկյան,փասիան,օվկիանոս,:

Վարժություն 15:Արտագրե՛ք՝ կետերի փոխարեն ըստ անհրաժեշտության գրելով ու,ույ,կամ յու:

Զգույշ,ալյուր,աղբյուր,ողկույզ,աղյուսյակ,առյուծ,ատամնաբույժ,արդյունք,արծաթահնչյուն,արյուն,բույլ,գույժ,գուժել,դաշույն,դաշունահարել,դյուզն-ինչ,սյունակ,երևույթ,աշխույժ,զգուշանալ,ընկույզ,թույն,թույնավորել,համբույր,համբուրել,հարյուր,հյուր,հնչյուն,ձյութ,ձյուն,ձյուլարան,մակաբույծ,մեղմահնչյուն,մյուս,մշակույթ,մշակույթային,ողջույն,ողջունել,պայուսակ,փյութաջան,երևթական

Վարժություն 16: Էական,արխաիկ,հայելի,բաոբաբ,բոա,գայիսոն,էակ,կաուչուկ,էություն,թեյել,թիակ,Իսրաել,միակ,լիություն,խնայել,կակաո,Ռաֆայել,ուխտադրուժ,կոալա,կոալիցիա,հայելազարդ,հիանալ,միայն,միանալ,միասին,Միաքայել,Նաիրի,նայել,պոեմ,պոետ,ձիարշավ,ռաունդ,Սերգեյ,վայել,վայելել,տիեզերք,ՈՒկրաինա,տրամվա

Տնային աշխատանք

Վարժություն 17:Որոշեք թե որ բառերումէ բաց թողնված (էջ 32-17,)(34էջ – 18,19,20)

Դույզն-ինչ ,ատամնաբույժ, ուխտադրույժ, Օֆելյա, անուշ, զգույշ,արյուն,արդյոք,թոչյուն,սրունք, Ռաֆայել, դեղորայք,անագորյուն,Նաիրի,գաուսոն,դաշունահարել,բուժարան,երևութական,Միքայել,հեքիաթ, եղյա,մշակութային,փութաջան,ալելույա:

 

Վարժույուն 18:Արտագրե՛ք կետերիփոխարենըստանհրաժեշտությանգրելովբ,պկամ փ:

Եղբայր,աբխազ,ալեծուփ,հղբանալ,աղբյուր,ապշել,արփշիռ,արփի,Արփիար,համբերել,դարբին,ճամպրուկ,դարպաս,դարփնեվարդ,երբ,երփներանգ,թարփ,թմբկաթաղանթ,իբրև,լեփլեցուն,խաբել,թփրտալ,խարխափել,համբուրել,քարակոփ,հարբել,ճամբա,ճեփճերմակ,ճողփյուն,շամփուր,ոսկեծոպ,որբ,ողբ,ջրարբի,սպրտել,սուրբ,սրբել,նուրբ,ուրբաթ

 

Վարժություն 19:Գտե՛ք,թեորշարքերիբոլորբառերում է գրվում բ:

1.աղբյուր,եղբայր,դարբին,խաբել,

2.աղբ,արբշիռ,իբրև,երբ

3.աբխազ,Գաբրիել,թմբկաթաղանթ,ալեծու….

4.Հակոբ,Համբարձում,համբերել,ար..ի

5.համբուրել,ջրարբի,հղբանալ,հարբել

6.նուրբ,շաբաթ,թար..,որբ

7.ողբ,երբներանգ,խաբշիկ,ուրբաթ

8.Սերոբ,Արբիար,սուրբ,սր..ել:

 

Վարժություն 20:Գտե՛ք,թեորշարքերիբոլորբառերում է գրվում փ:

1.քարակոփ,ա..շել,դափնեվարդ,սոսափել

2.ճամ..րուկ,լեփլեցուն,սրտատրոփ,սափոր,

3.ալեծուփ,ս..րդել,սփրթնել,խա..շիկ,

4.խարխափել,ճողփյուն,թափանցիկ,դափնեվարդ,

5.շամփուր,փափագ,սափրիչ,թափք,

6.Արփինե,տար..ողել,անխափան,դար..աս,

7.կարափնարան,թփրտալ,պարփակվել,հղ..անալ,

8.ափսե,գափռ,շամփուր,ոսկեծոփ,

9.տրոփյուն,թփուտ,պափակ,ճեփ-ճերմակ

10.սթափվել,կափկա..ել,ափսոս,հա…շտապ

 

Վարժություն 21: Արտագրե՛ք՝ կետերիփոխարենըստանհրաժեշտությանգրելով գ, կ կամ ք:

Օգնել,անգամ,ավագ,մուկ,գնարբուք,գինարբուկ,գոգավոր,երգ,զուգել,հոգի,տրտմաշուք,թագավոր,թարգմանել,ծակել,ծեգ.կարագ,կարգ,հագնել,տարերգ,պարգև,հոգնել,պատարագ,ձագ,սայթակել,շաղգամ,ձաքար,ձիգ,ճիք,ճրագ,մարաք,մարգարե,մարքարիտ,նորոգել,շականակ,շոգ,ոգի,ոռոգել,սուգ,վարագույր,ուրաք,փեղկ,փողգ,փղձուկ,քաշկրտուկ

 

Վարժություն 22: Գտե՛ք, թեորշարքերիբոլորբառերում է գրվում գ:

1.անգամ,ավագ,զուգել,շոգ

2.գոգավոր,ձագար,ոռոգել,տրտմաշուգ

3.երգ,սայթա…ել,ձագ,շագամ

4.արտասու…,հոգի,նորոգել,ոգելից

5.թագավոր,ճրագ,քաշկրտու..,պատարագ

6.թարգմանել,շագանակ,պարգև,փող..

7.կարագ,ձիգ,փեղ…,մարգարիտ

8.կարգ,ճիգ,մե..,սուգ

9.հագնել,մարագ,վարագույր,տե…ր

10.հոգնել,մարգարե,մու…,ոգի

11.ծե….,ուրագ,օգնել,տարեր…:

 

Վարշություն 23 Արտագրե՛ք՝ կետերիփոխարենըստանհրաժեշտությանգրելով դ, տ կամ թ:

Աղոթք,արդար,արդեն,ընդհանուր,արդյոք,կարդալ,արդյունք,արդուն,բարդ,բերդ,բուրդ,գաղտնի,դադարել,դրթել,երթիկ,երդում,շքերթ,զարդ,վարդ,ընդամենը,ընթարմանալ,ընդունել,թաթերական,լերդանալ,վարդապետ,լյարթ,խնդիր,անդամ,խորթուբորդ,խրտվիլակ,կենդանի,հաղորդել,նյարդ,Նվարդ,լաջվարդ,որդի,ապրտել,Վաևդգես,փարդամ,օրիորդ,պայտ:

 

Վարժություն 24:Գտե՛ք՝ թեորշարքերիբոլորբառերում է գրվում դ

1.անդամ,արդյոք,ընդհանուր,խորդանոց

2.արդեն,բուրդ,լյար…,օդոց

3.բարդ,արդար,աղո…ք,արդյունք

4.բերդ,ժողովուրդ,դր..ել,դաղ…օջախ

5.դադարել,եր…իկ,ընդունել,միջնորդ,

6.երդում,զարդ,ընդամենը,անգայդ

7.Բարդուղիմեոս,որդաատունկ,լեր…անալ,խնդիր

8.ընդարմանալ,կարդալ,նյարդ,փարդամ

9.հաղորդել,կենդանի,մարդկային,երիզորդ,

10.որդի,վաղորդայն,խր..վիլակ,երկանդամ

11.Վարդևան,Վարդգես,Վարդան,Նվար..

12.վաղորդյան,վարդ,վարդապետ,խոր…ուբորդ

13.օրիորդ,ապր…նել,օդափոխիչ,արդուն:

 

 

Սարգիս Հովսեպյան,Արփի Ոսկանյան,Գուրգեն Խանջյան,Արմեն Օհանյան,Ավագ Երփեմյան,,Տաիշա (Կարինե)…

 

Սասնա ծռեր

Նաղագիծ

1.Ընթերցել Էպոսը հատվածաբար

2.Բարբառային աշխատանք

3.Բանահավաքներ

4.Կին հերոսները

5.Անդրադարձ հերոսների մականուններին

6.Ինչ են խորհրդանշում  Թուր-կեծակին,Քուռկիկ-Զալալին,Սուրբ խաչը և Զրահը

7.Համեմատություն այլ ազգի Էպոսների հետ

 

Նախագծի նպատակը

Ծանոթանալ Էպոսին,հասկանալ բարբառները

Արդյունքը՝ բառարան,Ռեֆերատ,տեղեկություններ Սասունցի Դավթի արձանի մասին :